×
Wyszukaj w serwisie
×

Powszechny Spis Rolny 2020

PDFlist do Rolników.pdf


 Rolnicy w Gminie Lewin Brzeski!

Trwa Powszechny Spis Rolny, który odbywa się raz na 10 lat. Dziękuję Rolnikom z terenu  Gminy Lewin Brzeski za dotychczasową postawę i podejście do wypełnienia formularza spisowego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu uzyskujemy dane obrazujące kondycję polskiego rolnictwa.

Zachęcam Państwa do samospisu  internetowego - metody podstawowej, którego możecie Państwo dokonać samodzielnie bez wychodzenia z domu na stronie spisrolny.gov.pl.

Przypomina również tym z Państwa którzy, do tej pory nie dokonali samospisu o obowiązku udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu, który się z Państwem skontaktuje telefonicznie lub osobiście.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy

Artur Kotara


Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy

  Artur Kotara


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


Wojewódzki Komisarz Spisowy informuje, iż w związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii koronawirusa, podjęto decyzję o prowadzeniu prac przez rachmistrzów spisowych wyłącznie przez telefon. Forma telefoniczna będzie utrzymana do odwołania.

PDFKomunikat Dyrektora CBS w sprawie wywiadów bezpośrednich w PSR2020.pdf


Informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Opolu zostały zamieszczone regulaminy kolejnych konkursów nawiązujących tematyką do spisu rolnego: https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/psr-2020-konkursy-dla-przedszkoli-szkol-i-inne,115,1.html

Konkursy są kierowane do szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia przekazywania plików audio-wideo została uruchomiona strona (chmura Google) pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1eWCDpojU7bimP4YAdJHG4iydHmhWViXS?usp=sharing, na której będzie można zamieszczać konkursowe filmy.


Rolniku!

Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Gminny Komisarz Spisowy serdecznie zaprasza Rolników z terenu Gminy Lewin Brzeski na dzień otwarty z  Mobilnym Punktem Konsultacyjnym  Urzędu Statystycznego w Opolu.  W dniu 8 października br. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim przy
ul. Rynek 26 (sala ślubów)  będzie możliwość skorzystania z konsultacji oraz  dokonania samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Pracownicy Urzędu statystycznego w Opolu oraz Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim będą służyli Państwu radą i pomocą w wskazanym dniu w  godz. od 8.00-do 15.00.

W celu uzyskania szerszych informacji proszę są o kontakt telefoniczny (tel. 77 424 66 41) lub osobisty (Rynek 26, pokój nr 17) z Gminnym Biurem Spisowym.

Spiszmy Się jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy

              Artur Kotara


Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września do 30 listopada 2020r. Obowiązkiem Spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytków rolnych;

2. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
  • 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
  • 0,1 ha dla tytoniu;

3. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • 5 sztuk dla bydła ogółem,
  • 20 sztuk świń ogółem,
  • 5 sztuk dla loch,
  • 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
  • 100 sztuk dla drobiu ogółem,
  • 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
  • 20 pni dla pszczół;

4. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.


PDFvademecum PSR 2020.pdf

PDFPSR 2020- info.pdf

PDFPowszechny Spis Rolny 2020.pdf


PDFLoteria PSR2020.pdf


Rolniku!

Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Dla Rolników z terenu  Gminy Lewin Brzeski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, zostało utworzone stanowisko do samospisu.

Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26, pokój nr 11 i czynne jest w godzinach pracy Urzędu. Osoby zainteresowane możliwością samospisu w tut. Urzędzie proszone są o kontakt telefoniczny ( tel. 77 424 66 41)  lub osobisty  (Rynek 26, pokój nr 17) z Gminnym Biurem Spisowym w celu ustalenia  dogodnego terminu.

plansza_-_oznaczenie_miejsca_do_spisu_A3_poziom-1.jpeg


DOCXogłoszenie naboru na rachmistrza.docx

DOCXInformacje dodatkowe dla osób składających oferty.docx

DOCXInformacja dot danych osobowych.docx

DOCXZałącznik nr 1.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3.docx