×
Wyszukaj w serwisie
×

Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim

zmk.jpeg

Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 412 76 63, fax. +48 77 4127 663

NIP: 747 - 187 - 98 - 34, KRS: 0000375789, REGON: 160377479
konto: 04 8870 0005 2003 0199 7499 0001

godziny pracy
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Prezes: Paweł Chojnacki

Główny księgowy: Katarzyna Babula

 

Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godziach od 12.00 do 15.00.

 

 Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania Nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, oraz zleconych prac remontowo – budowlanych.

W przypadku awarii w lokalach komunalnych będących w zarządzenie ZMK poza godzinami pracy Zarządu należy kontaktować się z:

 telefony alarmowe:

  • Ryszardem Szkutą - tel. 509 397 506 (wszystkie sprawy związane z bieżącym utrzymaniem lokalu lub budynku) ;
  • Maciejem Liką - tel. 793 575 251 (awarie elektryczne);
  • Bogusławem Popławskim - tel. 604 914 775 (awarie instalacji C.O., gazu, kanalizacji).

       lub konserwatorami:

  • Grzegorzem Dobrzańskim     - tel. 509 397 748
  • Józefem Drozdem               - tel. 509 397 345

 

Akt założycielski Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski sp. z o.o.:

PDFAkt założycielski ZMK - Lewin Brzeski sp. z o.o.

RTFKlauzula informacyjna ZMK.rtf
RTFZarządzenie w spr. wyznaczenia IODO.rtf
 

W związku ze złym stanem technicznym budynków pozostających w zasobach mieszkaniowych Gminy Lewin Brzeski oraz wieloletnim brakiem podwyżek stawek za utrzymanie lokali w latach poprzednich, co spowodowało olbrzymie zaległości remontowe, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwałą Nr XXXVI/311/2009 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013 zobowiązała Burmistrza Lewina Brzeskiego do podniesienia stawek bazowych czynszu dla lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

Od lipca 2012 roku stawka czynszu za 1 m2 wynosi 4,70 zł.

           

Uchwała Nr XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013.
DOCUchwała_Nr_XXXVI-311-2009

Zarządzenie Nr 2089/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie Nr 2089-2010

Zarządzenie Nr 2287/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie nr 2287-2010

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski:

        

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXII-170-2008

Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXV-192-2008

Aby starać się o wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wypełnione druki:

 Aby starać się o zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełnione druki:

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

        

 Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
DOCUchwała Nr XLV-387-2010


Zarządzenie Nr 2229/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu
DOCZarządzenie Nr 2229-2010