Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Oldrzyszowice - plany na przyszłość

Plan zagospodarowania świetlicy wiejskiej

Sołectwo Oldrzyszowice w 2007 roku wzięło udział w konkursie „Piękna Wieś Opolska”.  W nagrodę Urząd Marszałkowski skierował do wsi studentów - praktykantów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy w ramach praktyk studenckich dokonali inwentaryzacji przestrzeni i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Studenci przeprowadzili także analizę zagospodarowania przestrzennego wsi oraz przygotowali projekt urządzeń analizowanego obszaru wsi, w tym opracowanie projektu małej architektury (min. Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej, parku, przystanku autobusowego).