×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Finansowo - Budżetowy

ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski

 

  Marzena Demska
kierownik wydziału
77 424 66 71


 
 
  Monika Zubicka
inspektor
77 424 66 28

 
 
 
 

Anna Lewicka
inspektor
77 424 66 51

 
     
 

Anna Marciniak 

inspektor

77 424 66 28
a.marciniak@lewin-brzeski.pl   

 
 

Józefa Błocka

kasjer
77 424 66 29

 
 

Aleksandra Gawlak

inspektor
77 424 66 28

a.gawlak@lewin-brzeski.pl 
  

 
  Aleksandra Antkowiak

inspektor
77 424 66 70
a.antkowiak@lewin-brzeski.pl 

 
 
Julia Broszczak

inspektor
77 424 66 70
j.broszczak@lewin-brzeski.pl 

 
 

Jagoda Sałbut

inspektor

77 424 66 70

j.salbut@lewin-brzeski.pl

 

 W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

  • dokonaniem wpłaty w kasie urzędu, tel. 77 424 66 29;
  • uregulować należności z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, czynszu, dzierżawy z terenu gminy - pokój nr 21;
  • wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • załatwianiem spraw związanych z uzyskiwaniem świadczeń w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego NW;
  • informacjami dotyczącymi prowadzonych windykacji należności budżetowych.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl