×
Wyszukaj w serwisie
×

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 26
49 - 340 Lewin Brzeski
pokój 19
tel. 77 424 66 50
e-mail:
 
 
 
  Urszula Struska.jpg

Urszula Struska
Kierownik USC
tel. 77 424 66 50

 

 

 

Ewa Bruchal
zastępca kierownika USC
tel. 77 424 66 46

 

 

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

  • transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wpisanie aktu sporządzonego za granica do ksiąg stanu cywilnego,
  • uzupełnienie terści aktu stanu cywilnego,
  • wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu oraz odpisu międzynarodowego,
  • zmiana imion i nazwisk,
  • sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  • zawarcie małżeństwa,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej,
  • rejestracja zgonu.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl