×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

ul. Rynek 26
49 - 340 Lewin Brzeski
pokój 13, 14, 15

 

 

Joanna Mokrzan
kierownik wydziału
77 424 66 81

 
  Joanna Greniuch - Błaszko
inspektor
77 424 66 80

 
  Sylwia Tokarz-Rak
inspektor
77 424 66 39

 

  Kamila Lubczyńska
inspektor
77 424 66 39

 

  

 

 
Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

  • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami;
  • zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzat, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzecych i ich części;
  • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów;
  • zamiana lokali mieszkalnych.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl