×
Wyszukaj w serwisie
×

Ulgi i ułatwnienia inwestycyjne

Euro[1]

Pomoc de minimis

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tworzących nowe miejsca pracy zwalnia się od podatku od nieruchomości*:

 • powierzchnie użytkowe budynków lub ich części;
 • powierzchnie gruntów;
 • budowle związane z działalnością gospodarczą.

Okres zwolnienia:
- W przypadku dużych przedsiębiorstw – do 5 lat
- W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – do 3 lat

* Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości nowych miejsc pracy, np. za 1 nowoutworzone miejsce pracy zwalnia się 40 m2 powierzchni użytkowej budynków, 200 m2 zakupionych pod inwestycje gruntów, 20.000 PLN wartości budowli.

 

WSSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa ekonomiczna

Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie tworzenia na swoim terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”.

Korzyści z inwestowania w „INVEST PARK”:

 •  zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy;
 • możliwość otrzymania pomocy publicznej:

 - do 50 % wysokości kosztów inwestycji lub kosztów dwuletniego zatrudnienia nowo zatrudnionych pracowników. Pomoc publiczna: zwolnienie z podatku od nieruchomości, środki finansowe z Funduszu Pracy, środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej;

 - do 50% w przypadku uzyskiwania pomocy publicznej z różnych źródeł;
 - do 50 % w przypadku dużych przedsiębiorstw, do 60 % - w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz do 70 % - w przypadku małych przedsiębiorstw.

Planowane utworzenie strefy – I połowa 2008 r.

Dlaczego warto będzie zainwestować w lewińskiej podstrefie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”

 • system ulg podatkowych i zachęt,
 • niskie koszty pracy,
 • korzystne położenie geograficzne,
 • bardzo dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna,
 • rozbudowany system usług finansowo – bankowych,
 • wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • dostępność do surowców,
 • rozwinięty system szkolnictwa w regionie,
 • przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej,
 • liczne atrakcje turystyczne.

Tereny zaproponowane do lewińskiej podstrefy „INVEST PARK”

 • powierzchnia: 21,4901 ha;
 • lokalizacja: przy drodze wojewódzkiej nr 458 (odległość do autostrady A4 – 19km, do drogi krajowej Opole-Wrocław – 2 km);
 • bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej (międzynarodowa magistrala kolejowa E40).