Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga! Znowu pieniądze z Unii

  CIE

W dniu 5 czerwca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie to jest ukierunkowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolników lub domowników rolnika.

W ramach działania można otrzymać do 100 tyś. PLN przy poziomie dofinansowania 50%.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. lub w naszym Centrum Informacji Europejskiej we wtorki i czwartki w godziach od 16.00 do 18.00 (tel. 077 424 66 45 lub 510 246 232).