Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektorów placówek oświatowych

  Gimnazjum_w_Lewinie_Brzeskim

Konkurs odbył się dnia 23 czerwca 2008 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Dotyczył stanowisk dyrektorskich w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Lewinie Brzeskim, Przedszkolu Publicznym w Łosiowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie oraz Przedszkolu w Przeczy.

Kandydatami zostali kolejno: Dorota Mościcka, Anna Sawicka oraz Beata Chargot. Konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat zainteresowany objęciem tego stanowiska.
Zgodnie z procedurą powoływania dyrektorów Burmistrz ma obowiązek przedstawienia kandydatów Kuratorium Oświaty, jeżeli Kurator nie wniesie zastrzeżeń co do wybranych w konkursie kandydatów, to osoby te zostaną powołane na określone stanowiska przez Burmistrza.