Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt Stop bierności. Wiwat zaradności.

  flaga UE

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim rozpoczyna realizację projektu systemowego  pn. „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Działania 7.1,Priorytet VII  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013.

 DOCProjekt - Stop bierności. Wiwat zaradności.