Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Zgłoszenia strat powodziowych w uprawach rolnych do 25 czerwca 2010 roku

  powódź w Polsce Informuję, że dnia 14 czerwca 2010 roku rozpoczęła pracę w terenie Komisja Wojewody Opolskiego, powołana do szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi oraz nawalnych deszczy na terenie Gminy Lewin Brzeski. W związku z powyższym zgłoszeń strat w uprawach rolnych powstałych przez w/w zjawiska atmosferyczne należy dokonać nie później niż do dnia 25.06.2010 roku.