Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Dyplom PIP dla biblioteki

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zgłosiła się do udziału w programie „Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach” ogłoszonym przez Państwową Inspekcję Pracy.

 Ideą programu PIP była samokontrola – pracodawca samodzielnie za pomocą materiałów przygotowanych przez specjalistów PIP, porównywał stan faktyczny w zakładzie z przepisami prawa pracy, identyfikował występujące w zakładzie zagrożenia i oceniał stopień ryzyka zawodowego. Kolejnym, najistotniejszym krokiem była eliminacja nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku samokontroli i doprowadzenie stanu faktycznego do zgodności z zapisami prawa pracy. Ostatnim etapem programu PIP był audyt, podczas którego inspektor pracy przeprowadzał kontrolę w zakresie przestrzegania prawa pracy w zakładzie.

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna pozytywnie przeszła przez wszystkie etapy programu i otrzymała Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Trusiewicz

Dyplom PIP