Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkania informacyjne dla beneficjentów PO RYBY 2007 - 2013

LGR "Opolszczyzna" zaprasza na cykl spotkań informacyjnych na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.Spotkania informacyjne odbędą się w każdej gminie należącej do LGR "Opolszczyzna".

Może w nich wziąć udział każda osoba, która chce podjąć działalność na rzecz rozwoju obszarów należących do LGR "Opolszczyzna", przedstawiciele gmin i instytucji kultury, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, osoby i przedsiębiorcy związani z sektorem rybactwa.

Unijne środki można pozyskać m.in. na: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości, promocję i rewitalizację miejscowości, rozwój turystyki i rekreacji, promocję lokalnych produktów i usług, wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa, tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, poprawę jakości środowiska i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych!
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”

PLAKAT SPOTKANIA INFORMACYJNE 24 MAJA 9 CZERWCA 2011