Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

2010 rok

Uchwała Nr XL/347/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjkami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

DOCUchwała Nr XL-347-2009

 

Upowszechnianie

kultury fizycznej

i sportu

 

 

 

1. Piłka nożna i tenis stołowy

2. Zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku w Lewinie Brzeskim

Ochrona

i promocja zdrowia

 

1. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi

2. Opieka pielęgniarska

Działania na rzecz

osób

niepełnosprawnych

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych