×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

 

 

 Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność 1 września  1998r.  Dla dzieci organizujemy opiekę po szkole, w formie gier, zabaw, warsztatów plastycznych, zajęć sportowych i komputerowych. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców. Zatrudniamy dwóch pedagogów, psychologa i logopedę. Z naszych zajęć mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizujemy dla dzieci szkolnych także zajęcia feryjne i wakacyjne.
Nasza Świetlica jest wzorcową placówką i otrzymała w maju 2008 roku nagrodę Ministra.

zima 02.jpeg

Dane adresowe:

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim,

ul. Moniuszki 41A,

49-340 Lewin Brzeski

tel./ fax 77 4 128 972; e-mail
W razie pytań prosimy o kontakt.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ZAJĘĆ

Proponujemy bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym:

 • zajęcia świetlicowe – opieka po szkole, od poniedziałku do piątku od 12.00 do 15.00
 • zajęcia i podwieczorek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 • od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00
 • zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych 
 • kółka zainteresowań (taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe, dziennikarskie)
 • wolontariat dla gimnazjalistów i dorosłych
Zapewniamy bezpłatne zajęcia i poradnictwo LOGOPEDY, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA.


OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH dla dzieci w wieku przedszkolnym:

LOGOPEDIA:
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci
 • indywidualne,
 • grupowe ( logorytmika – usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy ).
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM:
 •  Zajęcia indywidualne dla dzieci z opinią z Poradni. 
 • Na zajęcia indywidualne uczęszczać mogą tylko zdiagnozowane dzieci (posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni ).
 •  Konsultacje psychologiczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi oraz nadpobudliwością psychoruchową.
 • Zajęcia relaksacyjne, tylko dla dzieci zakwalifikowanych przez psychologa.
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE:
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ruchliwych, agresywnych, nadpobudliwych. W małych grupach.
 •  Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych. W małych grupach.
 • Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Bez skierowania od lekarza.
ZAPISY od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 18.00
Zapraszamy do nas

mgr Renata Pietruńko, dyrektor Świetlicy.

PDFRegulamin Świetlicy Terapeutycznej.pdf