Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Gimnazjum uczciło 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2013 roku minęła 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najważniejszych dla Polaków zrywów narodowościowych.
W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim apel upamiętniający to wydarzenie odbył się 24 stycznia b.r. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i gimnazjaliści pod opieką pani Joanny Gwozdek przygotowali montaż słowno – muzyczny. Młodzi artyści recytowali wiersze, przy akompaniamencie pianina odśpiewali pieśni, a także opowiedzieli
o przebiegu i skutkach powstania. Przygotowana została również wystawa dotycząca Powstania Styczniowego, której autorką jest pani Irena Kwiatkowska. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przybliżone zostały zagadnienia walki narodowowyzwoleńczej, poświęceń i zaangażowania Polaków. Apel dał widzom asumpt do zadumy nad minionymi laty i pozwolił na refleksję odnośnie współczesności – jakimi my jesteśmy Polakami i jaką postawę patriotyczną prezentujemy. Mimo upływu czasu pojęcie patriotyzmu nie dezaktualizuje się, zapewne również dzięki uroczystościom podobnym do tej, w której wzięliśmy udział.

Małgorzata Góźdź

Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel Powstanie Styczniowe Apel