Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowy wniosek dla przedsiębiorców, którzy zajmują się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych

Informujemy, że wprowadzono nowy wzór wniosku dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski. Nowy wzór wniosku przygotowano w oparciu o zmiany jakie wprowadził ustawodawca w znowelizowanej ustawie  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.), towarzyszących temu aktów wykonawczych oraz podjętej przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim uchwały nr XXVII/221/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 DOCwzór wniosku o zezwolenie na opróżnianie zb. bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
Wzór można również pobrać na stronie www.BIP.lewin-brzeski.pl w zakładce katalog usług, w wykazie kart usług