Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Podpisanie aneksu do umowy

Dach w Ptakowicach.jpg

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara w dniu 23 sierpnia 2013 podpisał aneks do umowy w sprawie przyznania pomocy finansowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach”.

W ramach tego zadania Gminie Lewin Brzeski została przyznana pomoc w wysokości 47.788 zł.

Inwestycja została zakończona 23 lipca 2013 roku.