Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie w spr. utworzenia subregionu opolskiego

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w  dniu 22 sierpnia 2013 roku w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne  z przedstawicielami subregionów województwa opolskiego, w którym uczestniczył także Burmistrz Artur Kotara.

Miało ono charakter spotkania roboczego,  podczas którego ustalono m.in., że gmina Lewin Brzeski jako członkiem Aglomeracji Opolskiej nie może uczestniczyć w pracach nad utworzeniem subregionu opolskiego, gdyż każdy subregion posiada własną, odrębną od innych, strategię rozwoju.