×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokalna Grupa Działania Brzeska Wieś Historyczna

Brzeska Wieś Historyczna - logo.jpeg

Podejście Leader to jedna z metod rozwoju obszarów wiejskich, której głównym celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich angażowanie w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Powyższy cel realizowany jest przez lokalne partnerstwa publiczno-prywatne tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD).

Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna” powstała w efekcie działań podjętych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2006 r. w ramach „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich.
Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” i funkcjonuje obecnie na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski).

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Siedzibą LGD "Brzeska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.

Obecnie w Stowarzyszeniu "Brzeska Wieś Historyczna" jest 60 członków zwyczajnych.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mikroregionu „Brzeska Wieś Historyczna”, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, domy kultury itd.), jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć sie do naszych prac.

Chętnie nawiążemy również współpracę z innymi partnerstwami i lokalnymi grupami działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

 

„Promocja walorów kulturalnych, turystycznych, społecznych i historycznych Brzeskiej Wsi Historycznej”

Promocja walorów kulturalnych, turystycznych, społecznych i historycznych Brzeskiej Wsi Historycznej.jpeg