×
Wyszukaj w serwisie
×

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna"

Brzeska Wieś Historyczna - logo.jpeg

Podejście Leader to jedna z metod rozwoju obszarów wiejskich, której głównym celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich angażowanie w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Powyższy cel realizowany jest przez lokalne partnerstwa publiczno-prywatne tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD).

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” powstała w efekcie działań podjętych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2006 r. w ramach „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich.
Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” i funkcjonuje obecnie na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski).

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Siedzibą LGD Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.

Obecnie w Stowarzyszeniu "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest 60 członków zwyczajnych.

Każdy, kto działa lub chce działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mikroregionu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zarówno osoby fizyczne (mieszkańcy), jak również osoby prawne (m. in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej (rady sołeckie, grupy odnowy wsi, domy kultury itd.), jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć się do naszych prac.

Chętnie nawiążemy również współpracę z innymi partnerstwami i lokalnymi grupami działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Promocja walorów kulturalnych, turystycznych, społecznych i historycznych Brzeskiej Wsi Historycznej.jpeg