Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  ngo_pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych

 

Aby ułatwić kontakt mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi został, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego, utworzony wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

 

DOCWykaz organizacji pozarządowych stan na dzień 05.12.2016r..doc

 

Osoby zainteresowane umieszczeniem organizacji w wykazie dokonują zgłoszenia na formularzu zamieszczonym poniżej.

 

DOCFormularz zgłoszeniowy (aktualizacyjny) organizacji pozarządowej

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, pok. Nr 4.

Postawa prawna:

 

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wykazu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

RTFZarządzenie Nr 11-2005
 

 

 

 Konsultacje - archiwum

 

2017 rok

DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem zmiany rocznego programu współpracy na 2017 rok..doc
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy.pdf


DOCZawiadomienie o podjęciu prac nad projektem rocznego programu współpracy na 2017 rok.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z uzasadnieniem.pdf
 

 

 

 

Program współpracy - konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie