×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora

okris.jpeg

Od początku maja 2014 roku wszyscy uprawnieni mieszkańcy gminy Lewin Brzeski mogą skorzystać ze zniżek w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Karta przysługuje rodzinom posiadającym co najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w naszej gminie.

Karty wydawane są bezpłatnie i upoważniają do skorzystania  z ofert instytucji kulturalnych, zniżek w sklepach czy firmach usługowych na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgi.html

Wnioski można złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Ratuszu (pokój nr 4) a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wnioski można pobrać również ze strony http://www.ssd.opolskie.pl/page/223,wniosek-o-wydanie-karty.html

wniosek w formacie doc http://www.ssd.opolskie.pl/admin/editors/admin/file.php?id=53

Aby przedłużyć ważność karty: http://dlarodziny.opolskie.pl/page/93,wszystkie-aktualnosci.html?id=150

Uprawnieni do korzystania z OKRiS:

  • Rodzice, posiadający co najmniej dwoje dzieci w wieku do 25 roku życia, które kontynuują naukę oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, o ile dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim
  • osoby, które sprawują stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą ją więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym

Więcej informacji pod numerem telefonu 774246636.

PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf

 
Informacje o OKRiS:
http://ssd.opolskie.pl/page/35,co-nowego.html

NASI PARTNERZY:

Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora