×
Wyszukaj w serwisie
×

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki od 2014 roku realizujemy na nowych zasadach. Od 20 marca 2014r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.( Dz.U z 2014r. poz. 301).

PDFustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.pdf

DOCZarządzenie Nr 1584-2014 w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.doc

Istotne zmiany dla sołectw:

  • Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa  lub innego sołectwa w danej gminie.

DOCuchwala-w-sprawie-przyjecia-przedsiewziec-wzor-3.doc

DOCWniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego-wzór.doc

  • Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

DOCuchwala-solecka-zmiana-przedsiewziec-wzor-2.doc

DOCWniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu-wzór.doc

(Istnieje konieczność zachowania całej procedury dot. uchwalania przez zebranie wiejskie i złożenia wniosku)

Fundusz Sołecki 2018r.

Środki przeznaczone na dane sołectwo

PDFkwoty funduszu sołeckiego na 2018 rok.pdf

 


Fundusz Sołecki 2017r.

Środki przeznaczone na dane sołectwo (kliknij, aby powiększyć)

wysokość środków - fundusz sołecki 2017.jpeg

Podział środków funduszu sołeckiego 2017r. na dane sołectwo

PDFpodział środków - sołectwa 2017 .pdf

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017:

XLSroczne FS 2017.xls
 

PDF1 kwartał FS 2017.pdf

PDF3 kwartał FS 2017 - 1.pdf

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym półroczu 2017r.:

XLSpółrocze FS 2017.xls

PDFpółrocze FS 2017.pdf


Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016:

Do pobrania: XLSRealizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2016 .xls