Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki od 2014 roku realizujemy na nowych zasadach. Od 20 marca 2014r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.( Dz.U z 2014r. poz. 301).

PDFustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.pdf

DOCZarządzenie Nr 1584-2014 w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.doc

Istotne zmiany dla sołectw:

  • Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa  lub innego sołectwa w danej gminie.

DOCuchwała w sprawie przyjęcia przedsięwzięć-wzór.doc

DOCWniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego-wzór.doc

  • Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

DOCuchwała sołecka - zmiana przedsięwzięć- wzór.doc

DOCWniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu-wzór.doc

(Istnieje konieczność zachowania całej procedury dot. uchwalania przez zebranie wiejskie i złożenia wniosku)


Fundusz Sołecki 2017r.

Środki przeznaczone na dane sołectwo (kliknij, aby powiększyć)

wysokość środków - fundusz sołecki 2017.jpeg

Podział środków funduszu sołeckiego 2017r. na dane sołectwo

PDFpodział środków - sołectwa 2017 .pdf

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017:

PDF1 kwartał FS 2017.pdf


Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016:

Do pobrania: XLSRealizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2016 .xls