Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że został sporządzony spis wyborców dla referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu wyborców w dniach roboczych od 24.08.2015 r. do 28.08.2015 r. w godzinach od 7.30 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, I piętro – pokój nr 18, tel. /077/ 424 66 43.

                                                                Burmistrz Lewina Brzeskiego

                                                                       /-/ inż. Artur Kotara