Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Pożyczki WFOŚiGW na bieżącą działalność inwestycyjną MŚP

Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

więcej informacji na: www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

Udzielane przez Fundusz niskooprocentowane pożyczki stanowią równieżpożyczki obrotowe na bieżącą działalność przedsiębiorstwa związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może być m. in.zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na potrzeby Gmin i Miast, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych Funduszu (budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.).