Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XVI  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień 18 marca 2016r. (piątek) o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  narad Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek 26.

Materiały  będące tematem obrad sesji znajdują się na stronie: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018