Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont lokali mieszkalnych w Lewinie Brzeskim

Koszt zadania: 67 066,32zł

Na realizację zadania została udzielona przez Wojewodę Opolskiego dotacja celowa  w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”

Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych Kościuszki Świerczewskiego.jpeg

W ramach zadania wykonano: wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę okien wraz z podokiennikami, nowe posadzki z desek klejonych, wymieniono instalacje wod-kan, elektryczną i gazową.