Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia strony postępowania, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostało zakończone postępowanie  administracyjne wszczęte na wniosek Pana Dariusza Adamowicza, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław” .

PDFObwieszczenie Marszałka o zakończeniu postępowania - GAZ SYSTEM.pdf