Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Zarejestruj się już dziś na stronie: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/00129225/Gmina-Lewin-Brzeski

×
Wyszukaj w serwisie
×

Inwestycja gminna w infrastrukturę oświatową

Inwestycje - loga.jpeg

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 19 lipca br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie inwestycji przewidziane jest w miesiącach wakacyjnych 2018 roku, aby od nowego roku szkolnego tj. 2018/2019 uczniowie mogli korzystać już z nowego budynku szkolnego.

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 3,8 mln złotych z czego 62,44% pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.