×
Wyszukaj w serwisie
×

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020

[AKTUALIZACJA]

Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski, którzy są zainteresowani likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości i skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Deklaracje można umieścić w skrzynkach podawczych, które znajdują się przy wejściach do budynków Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 oraz Rynek 26. Skan deklaracji można również wysłać pocztą elektroniczną na adres lb@lewin-brzeski.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, dzwoniąc pod nr tel. 77 424 66 39,  77 424 66 81, 77 424 66 80.

Deklaracje będą przyjmowane do 6 kwietnia 2020r.

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu azbest 2020.docx
 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, że Gmina Lewin Brzeski zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach organizowanego konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W ramach konkursu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu. 

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zapraszam mieszkańców Gminy Lewin Brzeski zainteresowanych likwidacją w 2020r. wyrobów zawierających azbest do złożenia DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU.

Termin zakończenia zadań związanych z usunięciem azbestu przewidywany jest na koniec września 2020r.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach konkursu.

Program realizowany będzie przez Gminę Lewin Brzeski pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

 

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 oraz na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl

DOCXdeklaracja przystąpienia do projektu azbest 2020.docx
 

Deklaracje będą przyjmowane do 6 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, I piętro, pok. nr 15, 14. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26, pok. nr 15, 14 lub pod nr tel. 77 424 66 39,  77 424 66 81.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami konkursu nie będą rozpatrywane.

  Burmistrz

Artur Kotara