×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na potrzeby realizacji projektu E-COOL.

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty zajmujące się szeroko pojętym kształceniem i edukacją (w tym postaw przedsiębiorczych) z obszaru województwa opolskiego tj. szkoły, uczelnie wyższe, placówki edukacyjne, placówki prowadzące kształcenie, instytucje powiązane ze szkolnictwem, organizacje pozarządowe itp. jak i osoby indywidualne (np. nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy) po uprzednim uzyskaniu rekomendacji instytucji, w której realizowane były działania zgłaszane jako dobra praktyka.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@ao.opole.pl na załączonych formularzach. Termin zgłoszenia został wydłużony i upływa z dniem 11 września 2020 roku.

Podmiot zgłaszający najwyżej ocenioną dobrą praktykę otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu upominkowego o równowartości 500 PLN.

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.

PDFInformacja o Konkursie na najlepszą praktykę.pdf
 

PDFRegulamin konkursu E-COOL.pdf
DOCZał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc
DOCXZał. nr 2 - Opis dobrej praktyki w języku polskim.docx
DOCXZał. nr 3 - Opis dobrej praktyki w języku angielskim.docx