×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

W związku z kończącym się okresem wakacyjnym i zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 pragnę poinformować Państwa, że podczas dwóch spotkań z dyrektorami placówek oświatowych wypracowaliśmy procedury wynikające z wytycznych MEN,MZ i GIS celem bezpiecznego rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej Gminie. Jednocześnie informuję, iż z dniem 1 września 2020 roku w szkołach planuje się nauczanie stacjonarne, co oznacza, że dzieci będą chodziły do szkół według ustalonych w szkołach planów zajęć.

W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w szkołach i przedszkolach dyrektorzy szkół i przedszkoli wyposażyli swoje placówki w niezbędne środki do dezynfekcji rąk. Personel pedagogiczny i pracownicy niepedagogiczni otrzymają przyłbice, maseczki i rękawice jednorazowe. Na przerwach nauczyciele będą dbali o zachowanie bezpiecznego dystansu między dziećmi. W klasach młodszych przerwy będą regulowane przez nauczyciela i dostosowane do potrzeb uczniów. Jednocześnie informuję Państwa, iż na bieżąco śledzę doniesienia medialne na temat sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce. Zapewniam, że niezwłocznie będę reagował na zmieniającą się sytuację z dostosowaniem placówek w tym trudnym dla wszystkich momencie.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Wszelkie zasady organizacji pracy placówek oświatowych dyrektorzy  opublikują na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Proszę o ich systematyczne śledzenie i zapoznanie się z podanymi informacjami.

Zachęcam do korzystania ze stron internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje o obowiązujących wytycznych w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

 Artur Kotara