×
Wyszukaj w serwisie
×

Zwiedzanie kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim

W ubiegłą sobotę, tj. 19 września br., wszyscy zainteresowani historią zabytków sakralnych,mieli możliwość zwiedzenia kościoła ewangelickiego p.w. Św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim. Na te chwilę obiekt jest nieczynny, ale w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które co roku odbywają się we wrześniu, Burmistrz Lewina Brzeskiego udostępnił zwiedzającym ten piękny obiekt,będący od niemal 9 lat własnością gminy.

W 1959 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.  

Jego historię bardzo ciekawie opowiedział pan Andrzej Kostrzewa, wzbudzając w zwiedzających ogromne zainteresowanie. W tym miejscu Burmistrz Artur Kotara składa panu Andrzejowi Kostrzewie podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i podzielenie się olbrzymią wiedzą na temat tego najstarszego i najcenniejszego zabytku naszego miasta. 

Gmina Lewin Brzeski w trosce o kościół złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”  w kwocie 299 999,99 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kulturaZakres robót obejmować będzie: przebudowę i remont konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, empor i stropów.

Dalsze plany opieki nad zabytkiem obejmują, w miarę pozyskania środków zewnętrznych, działania doprowadzające do powstania miejsca, które idealnie nadawałoby się do organizacji imprez o charakterze kulturowo-społecznym.