×
Wyszukaj w serwisie
×

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września do 30 listopada 2020r. Obowiązkiem Spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytków rolnych;

2. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
  • 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
  • 0,1 ha dla tytoniu;

3. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

  • 5 sztuk dla bydła ogółem,
  • 20 sztuk świń ogółem,
  • 5 sztuk dla loch,
  • 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
  • 100 sztuk dla drobiu ogółem,
  • 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
  • 20 pni dla pszczół;

4. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

 

PDFPowszechny Spis Rolny 2020.pdf