×
Wyszukaj w serwisie
×

Powszechny Spis Rolny 2020

PDFlist do Rolników.pdf (283,07KB)


UWAGA ROLNIKU - Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.


Gminne Biuro Spisowe w Lewinie Brzeskim przypomina o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym.

W  ankiecie rolnicy zostaną zapytani m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zostaną zebrane dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Obowiązek spisowy można zrealizować następującymi podstawowymi metodami:

 • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych;
 • samospisu przez telefon – dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel. 22 279 99 99;

oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj.

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. Informujemy, że brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Wszelkich informacji dotyczących spisu udziela Gminne Biuro Spisowe  pod nr telefonu  77 424 66 41 lub 504 083 527 w godzinach pracy Urzędu.


Rolnicy w Gminie Lewin Brzeski!

Trwa Powszechny Spis Rolny, który odbywa się raz na 10 lat. Dziękuję Rolnikom z terenu Gminy Lewin Brzeski za dotychczasową postawę i podejście do wypełnienia formularza spisowego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu uzyskujemy dane obrazujące kondycję polskiego rolnictwa.

Zachęcam Państwa do samospisu  internetowego - metody podstawowej, którego możecie Państwo dokonać samodzielnie bez wychodzenia z domu na stronie spisrolny.gov.pl.

Przypomina również tym z Państwa którzy, do tej pory nie dokonali samospisu o obowiązku udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu, który się z Państwem skontaktuje telefonicznie lub osobiście.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy

Artur Kotara


Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy

  Artur Kotara


Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego


Wojewódzki Komisarz Spisowy informuje, iż w związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii koronawirusa, podjęto decyzję o prowadzeniu prac przez rachmistrzów spisowych wyłącznie przez telefon. Forma telefoniczna będzie utrzymana do odwołania.

PDFKomunikat Dyrektora CBS w sprawie wywiadów bezpośrednich w PSR2020.pdf (289,86KB)


Informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Opolu zostały zamieszczone regulaminy kolejnych konkursów nawiązujących tematyką do spisu rolnego: https://opole.stat.gov.pl/aktualnosci/psr-2020-konkursy-dla-przedszkoli-szkol-i-inne,115,1.html

Konkursy są kierowane do szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia przekazywania plików audio-wideo została uruchomiona strona (chmura Google) pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1eWCDpojU7bimP4YAdJHG4iydHmhWViXS?usp=sharing, na której będzie można zamieszczać konkursowe filmy.


Rolniku!

Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Gminny Komisarz Spisowy serdecznie zaprasza Rolników z terenu Gminy Lewin Brzeski na dzień otwarty z  Mobilnym Punktem Konsultacyjnym  Urzędu Statystycznego w Opolu.  W dniu 8 października br. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim przy
ul. Rynek 26 (sala ślubów)  będzie możliwość skorzystania z konsultacji oraz  dokonania samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Pracownicy Urzędu statystycznego w Opolu oraz Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim będą służyli Państwu radą i pomocą w wskazanym dniu w  godz. od 8.00-do 15.00.

W celu uzyskania szerszych informacji proszę są o kontakt telefoniczny (tel. 77 424 66 41) lub osobisty (Rynek 26, pokój nr 17) z Gminnym Biurem Spisowym.

Spiszmy Się jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy

              Artur Kotara


Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września do 30 listopada 2020r. Obowiązkiem Spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytków rolnych;

2. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

 • 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu,
 • 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha dla tytoniu;

3. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

 • 5 sztuk dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk świń ogółem,
 • 5 sztuk dla loch,
 • 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem,
 • 100 sztuk dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym,
 • 20 pni dla pszczół;

4. mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.


PDFvademecum PSR 2020.pdf (929,96KB)

PDFPSR 2020- info.pdf (309,05KB)

PDFPowszechny Spis Rolny 2020.pdf (252,58KB)


PDFLoteria PSR2020.pdf (167,41KB)


Rolniku!

Możesz się spisać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Dla Rolników z terenu  Gminy Lewin Brzeski, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, zostało utworzone stanowisko do samospisu.

Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miejskiego  w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26, pokój nr 11 i czynne jest w godzinach pracy Urzędu. Osoby zainteresowane możliwością samospisu w tut. Urzędzie proszone są o kontakt telefoniczny ( tel. 77 424 66 41)  lub osobisty  (Rynek 26, pokój nr 17) z Gminnym Biurem Spisowym w celu ustalenia  dogodnego terminu.

plansza_-_oznaczenie_miejsca_do_spisu_A3_poziom-1.jpeg


DOCXogłoszenie naboru na rachmistrza.docx (15,40KB)

DOCXInformacje dodatkowe dla osób składających oferty.docx (12,55KB)

DOCXInformacja dot danych osobowych.docx (17,97KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (11,77KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (11,84KB)

DOCXZałącznik nr 3.docx (12,87KB)