×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2020”

Dnia 29 września 2020r. w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Lewińska 2020”, podczas którego Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara wręczył nagrody laureatom konkursu.

To już kolejna edycja konkursu, którego celem jest promowanie wśród mieszkańców gminy przykładów gospodarności, zaradności, pomysłowości oraz postaw aktywnych i otwartych.
Komisja konkursowa, w składzie Antoni Rak – Radny Rady Miejskiej, Jan Chruściel – członek zarządu samorządu   miasta   Lewin   Brzeski, Joanna Bieniusa -  pracownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, przyznała miejsca w dwóch kategoriach, zgodnie z regulaminem konkursu:

  1. „Najpiękniejsza wieś”:

I miejsce oraz nagrodę w wysokości 2 200,00 zł –  dla sołectwa Mikolin

II miejsce oraz nagrodę w wysokości 1 800,00 zł – dla sołectwa Chróścina

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 1 600,00 zł – dla sołectwa Skorogoszcz

I Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 600,00 zł – dla sołectwa Golczowice

II wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 600,00 zł – dla sołectwa Wronów

  1. „Najlepszy projekt”:

I miejsce oraz nagrodę w wysokości 1 800,00 zł – dla sołectwa Buszyce za projekt pn.: „Remont kapitalny świetlicy wiejskiej i placu przyległego”

II miejsce oraz nagrodę w wysokości 1 200,00 zł – dla sołectwa Skorogoszcz za projekt pn.: „Wspieranie inicjatywy sportowej - LZS Skorogoszcz, w celu rozwijania i poprawy jakości spotkań sportowych”.

 

Wartym dodania jest fakt, iż w konkursie udział wzięły inne sołectwa gminne, tj.: Łosiów, Kantorowice, Sarny Małe i Jasiona.

Laureaci konkursu - poza nagrodami pieniężnymi - otrzymali dodatkowo bony o wartości 150 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek, które ubogacą daną miejscowość. Te same bony wręczone zostały również pozostałym uczestnikom biorącym udział w konkursie.

Burmistrz Lewina Brzeskiego pogratulował sołectwom zaangażowania oraz pracy włożonej na rzecz swoich małych ojczyzn, życząc jednocześnie podejmowania dalszych inicjatyw i kolejnych sukcesów na polu tworzenia płaszczyzny, promującej działania związane z pobudzaniem aktywności gospodarczej, kształtowaniem ładu przestrzennego, pielęgnowaniem środowiska naturalnego, zachowaniem tradycji i wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

pwl2.jpeg

Laureatka I miejsca w kategorii "Najpiękniejsza wieś" w towarzystwie Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz jego zastępcy