×
Wyszukaj w serwisie
×

OWES dla Subregionu Północnego

OWES dla Subregionu Północnego to partnerstwo tworzone celem pomocy osobom chcącym założyć własne Przedsiębiorstwo Społeczne, tj. spółdzielnię socjalną, stowarzyszenie czy fundację prowadzącą działalność gospodarczą, odpłatną pożytku publicznego, oświatową lub kulturalną.

Całość wsparcia jest bezpłatna. 

Wsparcie obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie kluczowym, biznesowym, specjalistycznym (księgowym, podatkowym, finansowym, prawnym, marketingowym, zamówień publicznych, osobowym),
  • dotacje inwestycyjne w wysokości do 24 000 zł brutto/osobę oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/ m-c/osobę na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego lub przystąpienie osób do już istniejącego PS,
  • wsparcie branżowe (spotkania branżowe, vouchery szkoleniowe).

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego PROFES Spółdzielnia Socjalna

ul. Zamkowa 6 lok. 28, 46- 200 Kluczbork, tel. 77 414 45 11, www.prof-es.pl, biuro@prof-es.pl.