×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień Edukacji Narodowej 2020

„W tym szczególnym dla każdego pracownika oświaty dniu, pragnę wszystkim podziękować za zaangażowanie i codzienny wysiłek w podejmowanych działaniach na rzecz sprawnego funkcjonowania szkół i przedszkoli, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie trwającej pandemii koronawirusa. Oświata kojarzy nam się z dzieckiem, uczniem, wychowankiem i nauczycielem. To właśnie nauczycielom należą się dzisiaj słowa szczególnego uznania, ale również tym osobom, bez których trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie naszych placówek – są to pracownicy nie będący nauczycielami. Dzień Edukacji Narodowej jest również ich świętem.”

Powyższe życzenia kierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty usłyszeli zaproszeni na spotkanie z Burmistrzem, Panem Arturem Kotarą, dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz dyrektor Biura Obsługi Wspólnej. Spotkanie odbyło się dnia 13 października 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Korzystając z okazji Burmistrz Lewina Brzeskiego wyróżnił i nagrodził tych, którzy w szczególny sposób realizują swoje obowiązki. W tym roku Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego otrzymali:

Dorota Mościcka – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim – za zaangażowanie i wkład pracy włożony w rozwój kierowanej placówki oświatowej oraz dobrą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Stanisław Kowalczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie – za zaangażowanie i bardzo dobre zarządzanie kierowaną placówką oświatową.

Zuzanna Gwarys – zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim – za rozbudzanie wśród uczniów pasji edukacyjnych, uzyskiwane wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, za udział w konkursach i wielu projektach edukacyjnych.

Jadwiga Tomczak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy – za zaangażowanie i wkład pracy w rozbudzanie wśród uczniów postaw proekologicznych i uzyskiwane wyniki w konkursach międzyprzedmiotowych.

Teresa Gabruk – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie- za zaangażowanie i wkład pracy w rozbudzanie wśród uczniów pasji muzycznych.

 

Zaproszeni na spotkanie dyrektorzy szkół, nauczyciele i dyrektor Biura Obsługi Wspólnej w towarzystwie Burmistrza Lewina Brzeskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Zastępcy Burmistrza

DSC_1114.jpeg

Wyróżnieni i nagrodzeni pracownicy oświaty w towarzystwie Burmistrza Lewina Brzeskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Zastępcy Burmistrza

DSC_1111.jpeg