×
Wyszukaj w serwisie
×

Uroczyste podpisanie umowy na remont kościoła poewangelickiego

W dniu 16 października 2020r. we wnętrzu kościoła poewangelickiego pw. Św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, Burmistrz Lewina Brzeskiego podpisał umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014 – 2020. 

Prace objęte przedmiotowym dofinansowaniem dotyczą konserwacji zabytkowego kościoła ewangelickiego pw. św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim w zakresie remontu konstrukcji dachowej i wymiany jego pokrycia oraz remontu empor. Zakres ten uwzględnia priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mając na względzie zinwentaryzowany stan techniczny obiektu oraz będzie stanowił pierwszy etap inwestycji.

Całkowity koszt projektu to przeszło 900 tysięcy złoty, z czego 300 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Lewin Brzeski.

Kościół poewangelicki stanowi najbardziej wartościowy zabytek znajdujący się w zasobach Gminy Lewin Brzeski. Fakt ten potwierdzają m.in. zapisy publikacji pt. „Kościół świętych Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim – zapomniany pomnik śląskiej reformacji” (2014), wskazujące przy tym na cenną rolę religijną i kulturalną obiektu w przestrzeni miasta.

Znaczenie obiektu potwierdza ranga oznaczona wpisem do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 602/59 z 22 października 1959 r.

Dodatkowo w zakresie uzasadnienia wartości obiektu należy także odnotować jego usytuowanie w strefie A ochrony konserwatorskiej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.

 

Podpisanie umowy przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego

DSC_1130.jpeg