×
Wyszukaj w serwisie
×

Ograniczenia w dostępie do Urzędu

W  związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r. poz. 1758),

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w okresie od dnia 22 października 2020r. do odwołania - wejście na  teren obiektów   Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1 oraz Rynek 26 pozostaje ograniczone do  sytuacji  niecierpiących zwłoki lub niezbędnych wymagających osobistego stawiennictwa.

Załatwianie spraw w urzędzie do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (Poczta Polska, kurier) lub pozostawianie korespondencji w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do budynków przy ul. Rynek 1 i Rynek 26, które będą opróżniane raz dziennie.

Wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach Urzędu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych wydziałów w wyznaczonym miejscu.

Do wezwania pracownika służy dzwonek umieszczony przy drzwiach Urzędu. Pracownik zapisuje dane klienta w ewidencji osób wchodzących.

Obowiązują zasady zachowania dystansu, ograniczenie przemieszczania się pracowników po Urzędzie, między wydziałami oraz między budynkami Urzędu do niezbędnego minimum, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków.

Podczas kontaktu z klientami Urzędu należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Klient również posiada taki obowiązek – zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe dla klientów Urzędu :

1) adres do wysyłki pocztowej :

      Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

2) skrzynki podawcza do korespondencji znajduje się przy wejściu do budynku ul. Rynek 1 i Rynek 26

3) adres do komunikacji elektronicznej:

  • fax - 77 424 66 38
  • poczta e-mail – lb@lewin-brzeski.pl
  • platforma e-puap

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa, złożenia podpisu, będą załatwiane po umówieniu terminu drogą mailową lub telefonicznie pod numerami telefonów :

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim:

Kierownictwo Urzędu – Sekretariat                      -  77 4246600, 77 4246624

Wydział Organizacyjny                                          -  77 4246631

Wydział Finansowo-Budżetowy                             -  77 4246628 

Wydział FN – deklaracje śmieciowe                      -  77 4246670

Wydział Podatkowy – podatki, opłaty lokalne        -  77 4246635

Wydział Budownictwa i Inwestycji                           77 4246637

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych                    -  77 4246634

Wydział OK – działalność gospodarcza                    - 77 4246636

Wydział Roln. i Gospodarki Nieruchomościami         - 77 4246626

Wydział Spraw Obywatel. Urząd Stanu Cywilnego   - 77 4246650

Wydział SO   - zameldowanie                                    - 77 4246643

Wydział SO - dowody osobiste                                  - 77 4246646

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej   

i Ochrony Środowiska                                               - 77 4246639

Wydział GK – sprawy mieszkaniowe                         - 77 4246680

Straż Miejska                                                             - 77 4246665

 

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego 77 424 66 63

 

Kasa Urzędu czynna dla obsługi klienta w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00