×
Wyszukaj w serwisie
×

Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że z dniem 31 lipca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące umów dzierżaw zawieranych w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Działając na mocy art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.) Burmistrz Lewina Brzeskiego,  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, potwierdza zawarte  co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zawartej w trybie w/w ustawy proszę o kontakt telefoniczny z Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 77 424 66 26 lub 77 424 66 41.