×
Wyszukaj w serwisie
×

Współpraca w ramach Rady Biznesu

W sierpniu br. utworzona została Rada Biznesu przy Burmistrzu Lewina Brzeskiego na rzecz wsparcia i rozwoju działalności LZS "OLIMPIA" w Lewinie Brzeskim.

Jednym z efektów tego porozumienia było wypracowanie modelu finansowania działalności Klubu, ale też wnoszenia wkładu niepieniężnego na jego rzecz. Takie też wsparcie rzeczowe w dniu wczorajszym, tj. 28 października, zostało udzielone przez Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. Pana Pawła Chojnackiego oraz właściciela firmy PW „DEKA” Pana Macieja Liki. W obecności Burmistrza Pana Artura Kotary Panowie przekazali na ręce Prezesa LZS „OLIMPIA” Pan Jacka Kierońskiego komplety strojów piłkarskich przeznaczonych dla Młodzików LZS OLIMPIA Lewin Brzeski. Mając nadzieję na dalszą owocną współpracę w ramach powołanej Rady, Burmistrz podkreślił, iż twór ten wypełniając swoje statutowe zadania,  ma prowadzić do stałego rozwoju Klubu.

 

 

Stroje piłkarskie przekazane na ręce Prezesa LZS "OLIMPIA" Lewin Brzeski przez Panów Pawła Chojnackiego oraz Macieja Likę w obecności Burmistrza Lewina Brzeskiego

IMG-20201028-WA0001.jpeg