×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz symboliczne wbicie łopat

Burmistrz Lewina Brzeskiego wraz ze Starostą Brzeskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Członkiem Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz Wykonawcą inwestycji symbolicznie wbili łopaty w miejscu rozpoczęcia prac prowadzących do realizacji zadania pn: Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

W czerwcu br. w gabinecie Burmistrza Artura Kotary podczas spotkania roboczego, w którym uczestniczyli Starosta Jacek Monkiewicz oraz Skarbnicy obu jednostek samorządowych, wypracowano model finansowania ww. inwestycji. W tym roku Gmina Lewin Brzeski przeznaczyła ponad 900 tys. zł na rzecz ułatwienia jej mieszkańcom przeprawy przez zalew Nysy Kłodzkiej. W tym miejscu Burmistrz Lewina Brzeskiego dziękuje Radnym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, iż rozumiejąc istotę sprawy, podjęli uchwałę pozwalającą na przekazanie środków finansowych z budżetu gminy na rzecz przebudowy mostu.  

Całościowy koszt inwestycji to kwota ponad 7 milionów złoty, a zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego mostu w Lewinie Brzeskim wraz z dojazdem do obiektu. Długość całkowita przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem wyniesie około 500 m. Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy szerokości 2,5 m, a na krawędziach przewidziano zastosowanie stalowych barier ochronnych z poręczą. Ponadto obiekt doczeka się nowego oświetlenia.

3.jpegSymboliczne wbicie łopat przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, Starostę Brzeskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Członka Zarządu Powiatu oraz Wykonawcę inwestycji

1.jpeg2.jpegRozpoczęcie prac na moście nad zalewem Nysy Kłodzkiej