×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Dyrektora Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim

Informuję, że z dniem 9 listopada 2020r. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim nie będzie prowadziła zajęć świetlicowych dla dzieci po zajęciach szkolnych. Dzieci z klas I-III w tym dniu rozpoczynają lekcje zdalne i pozostają w domach. Zajęcia świetlicowe rozpoczną się w normalnym trybie w momencie powrotu dzieci do szkoły.

Natomiast przy zachowaniu szczególnego reżimu sanitarnego Świetlica Terapeutyczna będzie prowadziła zajęcia i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Placówka kontynuuje zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci, które zostały zakwalifikowane w roku szkolnym 2020/2021 na zajęcia popołudniowe. Zajęcia te są przeznaczone dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia psychologiczno-terapeutycznego.

Zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym będą obywać się według trybu ustalonego indywidualnie z każdym z rodziców.

Pamiętajmy o zachowaniu szczególnego reżimy sanitarnego. Na zajęcia prosimy, żeby przychodziły tylko dzieci zdrowe, bez infekcji górnych dróg oddechowych, także bez kataru i kaszlu. Rodzic, który przyprowadza dziecko na zajęcia nie wchodzi do świetlicy. Osoba dorosła może wejść na teren placówki tylko w sytuacji, kiedy jest umówiona osobiście na konsultacje.

 

Psycholog świetlicy udziela pomocy i wsparcia psychologicznego dla wszystkich zainteresowanych osób pod numerem telefonu 77 4 128 972 lub kom.731 284 089, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00.

Istnieje możliwość osobistych konsultacji psychologicznych w placówce (po wcześniejszym umówieniu się  telefonicznym), oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Z poważaniem

Renata Pietruńko

dyrektor Świetlicy Terapeutycznej

w Lewinie Brzeskim