×
Wyszukaj w serwisie
×

2021 rok

 DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2020.doc (75,00KB)

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (91,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (26,50KB)
DOCZarządzenie Nr 739-2020 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,00KB)

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (88,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (26,50KB)

DOCZarządzenie Nr 738-2020 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,50KB)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. I półrocze.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS (Automatycznie zapisany).doc (87,00KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (28,50KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 737-2020 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,00KB)

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. II półrocze.doc (35,50KB)

DOCZarządzenie ws. powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2021 roku działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,50KB)

Otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf (3,05MB)

DOCZarządzenie Nr 1056 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28.10.2021r. w sprawie wyboru oferty.doc (35,00KB)

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie