×
Wyszukaj w serwisie
×

Komputery dla szkół podstawowych w Gminie Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego z radością informuje o otrzymaniu przez gminne szkoły podstawowe sprzętu komputerowego w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia edukacji pn. „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” (poddziałanie 9.1.2. Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej).

Sprzęt komputerowy trafi do nauczycieli z trzech szkół podstawowych, celem wsparcia w prowadzeniu zdalnej edukacji dzieci i młodzieży gmin leżących na obszarze Aglomeracji Opolskiej, w tym gminy Lewin Brzeski.

Jak podaje wnioskodawca projektu „dodatkowe wyposażenie zakupione dzięki środkom pochodzącym z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej, przyczyni się do większego komfortu oraz efektywności nauki zdalnej prowadzonej w tak trudnej sytuacji”.

Łączna liczba komputerów wraz z urządzeniami peryferialnymi, które odebrali dyrektorzy szkół podstawowych to 22 sztuki, w tym 8 sztuk dla PSP w Lewinie Brzeskim, 7 sztuk dla PSP w Łosiowie, 7 sztuk dla PSP w Skorogoszczy.

 
Sprzęt komputerowy przekazany do szkół podstawowych  

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje również, iż kolejnym wsparciem dla szkół podstawowych z terenu Gminy Lewin Brzeski będzie otrzymanie laptopów do nauczania zdalnego w ramach realizacji projektu pn. "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża" przez Samorząd Województwa Opolskiego.