×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlice wiejskie w Gminie Lewin Brzeski zyskają nowy wygląd i lepszą funkcjonalność

Burmistrz Lewina Brzeskiego z dumą i nieskrywaną radością informuje o przyznaniu środków finansowych na odnowę świetlic wiejskich w pięciu miejscowościach gminnych, tj. Przeczy, Mikolinie, Nowej Wsi Małej, Skorogoszczy i Łosiowie.

Przebudowa świetlic dotyczyć będzie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, montażu instalacji fotowoltaicznej, remontu posadzek i ścian, remontu dachu. Całość zadania opiewa na kwotę kosztorysową ponad 3,2 mln zł.

Środki pomocowe przyznane dla Gminy Lewin Brzeski na realizację powyższego zadania pochodzą z dwóch różnych źródeł. Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” przyznał kwotę ponad 1,6 mln zł, z kolei otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych to przeszło 1,2 mln zł. Brakujące środki pochodzić będą z budżetu Gminy.

Na najbliższej sesji, tj. 18 grudnia br., Burmistrz Pan Artur Kotara przedstawi Radnym Rady Miejskiej projekt zmian do budżetu, uwzględniających pozyskane środki.

Realizacja inwestycji planowana jest na przyszły rok. Jak podkreśla Pan Artur Kotara, uzyskane dofinansowanie celem modernizacji świetlic wiejskich z pewnością przyczyni się do rozwoju miejscowości, w których znajdują się budynki, bo przecież funkcja, którą sprawują znajduje  zastosowanie na wielu płaszczyznach społecznych i skierowana jest do praktycznie każdej grupy wiekowej.

 

 
Świetlice wiejskie w Skorogoszczy i Mikolinie