×
Wyszukaj w serwisie
×

Możliwość odbierania żywności przez Organizacje Pożytku Publicznego

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Sieć Sklepów Biedronka od 2016 r. rozwija program przekazywania niesprzedanej, ale nadającej się do spożycia żywności organizacjom pożytku publicznego zajmującym się pomocą żywnościową. Produkty są wydawane bezpośrednio ze sklepów, na zasadzie darowizny.

Sklep zaprasza do kontaktu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: https://www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie się do programu na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.