×
Wyszukaj w serwisie
×

Remont lokalu mieszkalnego w Lewinie Brzeskim

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o zakończeniu remontu lokalu w Lewinie Brzeskim, w ramach środków przyznanych z Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Kwota dotacji, jaką otrzymała Gmina Lewin Brzeski na realizację zadania pn.: „Godne warunki mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów – drogą do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie Brzeskim (etap IV)” wyniosła 30.000,00 zł.

Realizatorem zadania był Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o.

Burmistrz podkreśla, iż przeprowadzone działania w ww. lokalu mieszkalnym, na które składały się m.in. remont łazienki, nowe panele podłogowe, wymiana drzwi wejściowych, z pewnością spowodowały poprawę warunków mieszkaniowych osób w nim zamieszkujących.